Welkom

De mensen van YouTurn Bewind weten veel van inkomen en uitgaven. En hoe je dingen moet regelen. Als u er voor kiest om ons in te schakelen dan gaan we samen aan de slag. Wij worden uw ‘Bewindvoerder’.

Over ons

Wie zijn wij?

Wij zijn een door de rechtbank goedgekeurd bedrijf dat mensen helpt om hun financiën onder controle te krijgen zodat ze uiteindelijk weer volledig zelfredzaam met hun geld om kunnen gaan. De rechtbank controleert alles wat we doen. U bent bij ons dus in veilige handen.
Ook voor mensen die blijvend niet meer zelfredzaam zijn kan door de familie of de instelling onze hulp worden ingeroepen. Denk hierbij aan dementerende ouderen, jongeren die begeleid wonen en verstandelijk gehandicapten.

Groot netwerk

Naast de vaste taken die een bewindvoerder doet bieden wij vanuit onze kennis en ervaring meer. Door een professionele back office met een sterk geautomatiseerd administratief systeem kunnen wij meer tijd besteden aan uw persoonlijke situatie en maken we daar ook tijd voor. YouTurn Bewind beschikt over een groot netwerk die we kunnen inroepen voor uw persoonlijke situatie. Denk hierbij aan juristen, schuldhulpverleners, budgetcoaches, enz.

Onze diensten aan U

• Wij helpen u als geaccrediteerd beschermings-bewindvoerder
• Wij zorgen voor stabilisatie van uw inkomsten en uitgaven. U krijgt dus weer grip op uw geld.
• Wij verzorgen uw gehele financiële administratie en de contacten die daarmee samenhangen zoals belastingdienst, zorgverzekeraar, bank, etc.
• We zorgen samen met u voor een gezond en goed geregeld financieel leven!

 

Bewindvoering

YouTurn kan u helpen.

De mensen van YouTurn Bewind weten veel van inkomen en uitgaven. En hoe je dingen moet regelen. Als u er voor kiest om ons in te schakelen dan gaan we samen aan de slag. U heeft een vast contactpersoon. Samen met hem of haar maakt u een plan voor het geld dat u elke maand krijgt, voor het geld dat u uitgeeft en voor het geld dat er is voor de leuke dingen. Samen brengen we in beeld hoe uw eventuele schulden er uitzien en welke acties we gaan ondernemen om deze schulden af te lossen. Wij gaan vanuit uw inkomen uw betalingen doen van al uw rekeningen. We regelen uw toeslagen en verzekeringen. Zorgen dat er leefgeld beschikbaar is. En we zorgen ervoor dat u ook spaart, voor als er eens iets duurs betaald moet worden. U hoeft dus zelf even niks te doen.

Dat heet bewindvoering!

We gaan al uw geldzaken voor u doen. We zijn dus eigenlijk een soort ‘geldcoach’. Maar zo heet het niet, we worden uw ‘Bewindvoerder’.Dat klinkt heel officieel en dat is het ook. Het is een hele officiële rol die we voor u krijgen. Wij mogen alleen voor u werken als u én de rechter het goed vinden. De rechter? Ja, alleen bedrijven die door de Rechtbank zijn goedgekeurd mogen dit werk doen. De rechter controleert namelijk zolang u bij ons bent of wij ons werk voor u wel goed doen. Zo weet u zeker dat u in veilige en goede handen bent.

Wat doen wij nog meer?

• Het in orde maken/invullen van alle benodigde formulieren en documenten voor de rechtbank.
• Opstellen van een Budgetplan.
• Het op afstand houden van eventuele schuldeisers en deze afbetalen.
• Het doorbetalen van de vaste lasten.
• Ervoor zorgen dat u op tijd over uw leefgeld kunt beschikken.
• Aanvragen van subsidies en van de eventuele toeslagen zoals o.a.
• Huur- ­en Zorgtoeslag
• Voorlopige teruggaaf/aanslag belastingdienst
• Kindgebonden budget
• Kinderopvangtoeslag
• Alleenstaande ouder(en)korting
• Aanvragen van Bijzondere Bijstand.
• Kwijtscheldingsverzoeken wanneer u schulden heeft.
• Aanvragen benodigde verzekeringen (o.a. ziektekosten, inboedel, WA, etc.).
• Onderhouden van contacten met de instanties.
• Belastingaangifte box 1.

 

 

Werkgever

Medewerkers met financiële problemen. Werkgevers beschikken vaak niet over de specifieke kennis om deze problemen het hoofd te bieden. Maar het kost werkgevers ondertussen wel meer dan alleen hoofdbrekens.
Wat te denken van verhoogd ziekteverzuim door allerlei bijkomende problemen zoals psychische klachten met daaruit soms fysieke klachten en relatieproblemen. Maar ook verhoogde kosten door extra administratieve handelingen als gevolg van loonbeslagen.
En dan nog de productiviteit, deze neemt vaak ook af als mensen met hun hoofd bij hun schulden zijn.
Hoewel u niet verantwoordelijk bent als werkgever heeft u er alle belang bij om dit probleem opgelost te hebben.

Hoe helpt YouTurn Bewind?

YouTurn Bewind kan u daarbij helpen door de medewerker onder beschermingsbewind te krijgen waardoor er niet alleen geen aanslag meer wordt gedaan op uw administratieve capaciteit maar tevens rust komt in het financiële leven van uw medewerker met als gevolg minder uitval door ziekte en hogere productiviteit.

Specialisatie

YouTurn Bewind is gespecialiseerd in Werkenden waardoor wij de taal spreken van de werkgever en samen met u tot een goed plan van aanpak komen waarbij we uw medewerker weer in zijn/haar kracht gaan zetten. Daarnaast biedt YouTurn Bewind ondersteuning middels coachingsgesprekken en cursussen zodat, wanneer het beschermingsbewind ophoudt, de medewerker zelfstandig zijn/haar financiën kan beheren.

Neem voor meer informatie of een vrijblijvend informatiegesprek contact met ons op via de contactpagina.

Verwijzer

Cliënten kunnen zelf rechtstreeks contact met ons opnemen maar ook vanuit hun omgeving kan een verzoek worden ingediend om in contact te komen. Naast ouders, kinderen of andere familieleden kunnen dit ook begeleiders zijn vanuit andere trajecten, werkgevers of zorgverleners.

Wat doen verwijzers?

Verwijzers zijn belangrijke samenwerkingspartners voor YouTurn Bewind. Zij zijn vaak aanwezig bij de intake en het opstellen van het verzoek aan de rechtbank. Door hun specifieke kennis van de situatie van de belanghebbende kan snel en gericht geschakeld worden richting het inzichtelijk maken van de financiën en de aanvraag naar de Rechtbank. Daarnaast vervullen zij vaak een cruciale rol in de voortgang van het traject van bewindvoering waardoor wij veel tijd en aandacht besteden aan de samenwerking met de verwijzers.

Begeleiding

Begeleidt u iemand die geholpen zou zijn met een beschermbewind? Wilt u uw ouder(s) of uw (tijdelijk) handelingsonbekwame kinderen de juiste financiële dienstverlening geven maar komt u daar zelf niet aan toe of mist u de noodzakelijke kennis? Heeft u moeite om te bepalen welke toelagen voor uw ouder(s) of kind(eren) van toepassing zijn en vindt u het lastig belastingaangiftes te doen of te onderhandelen ingeval er schulden zijn?

YouTurn Bewind staat voor u klaar. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak zodat we u een advies kunnen geven omtrent de mogelijk te volgen stappen.